OMPACK_plastforpackning

2017 > 03

EXR201 är en Ny modell av sträckfilmsbanderoll som med den särskilda egenskapen och fördelen att svetsförsluta ändan av filmen mot produkten vid avskärning. Detta förhindrar att filmen lindar av sig när ändan flaggar ut som annars är vanligt vid traditionell sträckfilmning. Två modeller finns: EXR201 EXR401, den enklare EXR401, ger samma resultat och har motsvarande prestanda, men saknar vertikalstöd och svetsfunktion.

Läs hela inlägget »