OMPACK_plastforpackning

Påspackautomater för vertikal påspackning

Smart påspackautomat är ett patenterat påspacksystem som arbetar med slangfilm från rulle
 • Rullen placeras mellan två valsar och leds mellan ett par ytterligare valsar som tar upp ryck som annars skulle uppstå
 • Därefter matas filmen ned i en spalt till en drivvals av gummi som driver filmen
 • I nästa steg drivs filmen fram med den längd som man ställt in för påsen
 • Slangen skärs av och en luftstöt skapar ett undertryck som suger påsens båda skikt mot en vingformig klaff
 • I samma skede går adhesiva gummirullar in för att hjälpa till att ta tag i filmskikten
 • När filmen är särad griper pneumatiska klor tag och håller påsskikten stadigt
 • Nu släpper operatören ned sin produkt  i den färdigt uppställda påsen
 • Sedan trycker han på en knapp och påsen försluts samt släpps ut nedtill
 • Samtidigt svetsas två paralella svetsar, toppförslutning på föregående fylld påse samt botten på nästkommande
 • Det ger en cykeltakt på 12-15 p/min beroende på påslängd
Smart påspackautomat

X-bag är en påspackautomat som arbetar med planfilm från rulle som löper runt ett fyllrör.

 • Påsens längd kan ställas steglöst men bredden är fast i förhållande till fyllröret
 • X-bag kan arbeta med plastfilm i tjocklek upp till 50µ
 • För att välja bredd på påsen behöver fyllröret bytas mot annan diameter, standard bredd är 200 mm
 • Påslängd kan ställas mellan 20-500 mm
 • 10 olika program kan memoreras för senare åtkomst
 • X-bag går på låsbara hjul och drivs med 230 V samt tryckluft 6 bar
X-bag evo